İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanlarımızı ortak bir amaç etrafında toplayarak onlara kendilerini gerçekleştirme imkanı veren; adaleti, gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve yeni fikirleri destekleyen bir çalışma ortamı sunmak.

Bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızı, vazgeçilmez bir parçamız olarak görüyoruz. Onların motivasyon ve tecrübelerini, aramıza yeni katılacak profesyonellerin geçmiş deneyimleri ile harmanlıyoruz. Oluşan sinerjiyle, takım çalışması ve ekip ruhuna inanan çalışan profilimizi geliştiriyoruz.

Tüm çalışanlarımıza gelişim ve kariyer fırsatları sunarak gelecek planlarını, Ena Farma A.Ş. gelecek vizyonuyla buluşturmayı ve insan gücümüzün niteliğini rekabetin gerektirdiği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri

Ena Farma A.Ş. insan kaynakları politikasının uygulanmasında uyulanan ilkeler şunlardır.

 • Çocuk işçi ve yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırmamak, bu gibi başvuruları reddetmek,
 • Çalışanın kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,
 • İstihdam edilecek personelin seçiminde dil, din, ırk farkı gözetmeden Ena Farma A.Ş.’nin çalışma usul ve esaslarına ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek,
 • Çalışanın Ena Farma A.Ş.’nin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak ve Ena Farma A.Ş.’nin hizmet kalitesini yükseltecek çalışma şartlarını ve ortamını hazırlamak,
 • Çalışanın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,
 • Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemler geliştirmek,
 • Çalışanın bilgi, yetenek ve deneyimini arttırıcı olanaklar hazırlayarak eğitmek ve gelişimini sağlamak.
 • İnsan Kaynakları politikasının oluşturulması sürecine çalışanın katılımını sağlamak,
 • Kişisel verilerin gizliliği ve korunumu için gerekli yasal önlemleri (KVKK) ve düzenlemeleri sağlamak,
 • Çalışma ortamının güvenliğini sağlayarak çalışanların güvenli bir ortamda, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurallarına uygun, ihtiyaç duyulan gerekli eğitimlerin alınmasını sağlayarak ve yasal gerekleri yerine getirerek çalışmasını temin etmek,
 • Şirket kültürünü oluşturan aiadiyet duygusu, ekip bilinci, işbirliği ve dayanışmayı geliştiren ve motivasyonu artırıcı uygulamalar gelişrimek,
 • Çalışanlarımızın, görevlerinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları geliştirmek.

İş Başvurusu veya Staj Başvurusu Yapmak İçin,
 

Kariyer

EnaFarma insan kaynakları departmanına iş başvurusu veya staj başvurusu yapmak için hemen tıklayın.

Ödüllerimiz

Enafarma, kurulduğu yıldan bugüne layık görüldüğü bir çok ödülle sektördeki başarısını taçlandırmayı başarmıştır.