Go to Top

Bactoblis

A1

Probar Multikids Nedir?

Probar Multikids; 2 milyar bakteri (Bifidobacterium lactis HN019, Lactobacillus rhamnosus HN001) 12 vitamin ve 3 mineral içeren zengin içerikli ve çikolata formunda bir üründür.  İçeriğindeki bakteriler doğum ile birlikte bebeğin vücudunda ilk yerleşmeye başlayan faydalı bakterilerdir. Probar Multikids zengin içeriği ile çocuklarda sindirim sistemini düzenler, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.  Ayrıca içerdiği vitamin ve mineraller ile çocuklarda normal büyüme ve gelişmeye yardımcı olurken bilişsel fonksiyonlara destek olur.

 

Probar Multikids Kullanım Şekli

Probar Multikids 1-3 yaş arası çocuklarda günde yarım(1/2)

3 yaş ve üzeri çocuklarda günde bir(1) bar kullanılır.

Etkisini Nasıl Gösterir?

Probar Belçika çikolatası tadı ile çocuklar tarafından rahatlıkla alınır. Oral olarak alındıktan sonra içeriğindeki vitamin, mineral ve probiyotikler, çikolata formu ve üretim teknolojisi sayesinde mide asitliğinden etkilenmeden ulaşması gereken yere yani bağırsaklara ulaşır. Bağırsağa yerleşen Bifidobacterium lactis ve Lactobacillus rhamnosus; kolonizasyon direnci ile zararlı bakterilerin bağırsağa yerleşmesini engeller. Ayrıca zararlı bakterilerin var olmasını engelleyen antimikrobiyal üretirler. Bununla beraber probiyotik bakteriler antikor (bağışıklık sistemimizin önemli proteinleri) üretimini artırarak bağışıklık sistemini destekler. Probar Multikids içeriğindeki vitamin ve minerallerde bağırsağa ulaştıktan sonra kanla taşınarak ulaşması gereken noktalarda çocuklarda büyüme ve gelişme, kemiklerin normal büyümesi ve gelişmesi, bilişsel fonksiyonlar, görme fonksiyonları gibi birçok alanda görev yapmaya başlarlar. Probar Multikids içeriğindeki probiyotik, vitamin ve mineraller birbiri ile sinerjik etki gösterirler.

Probar Multikids Neden Çikolata Formunda?

Probar Multikids, kakao flavonoid’leri yüksek Belçika çikolatası içerir. Dolayısı ile prebiyotik kaynağıdır. Prebiyotikler; faydalı bakterilerin çoğalmasını artıran, aktivitesini uyaran ve insan sağlığını olumlu yönde etkileyen maddelerdir. Probar Multikids; koruyucu, palm yağı, transyağ, GDO, zararlı E kodlu katkı maddeleri içermez.

Çikolata form, probiyotiklerin, vitamin ve minerallerin son tüketim tarihine kadar stabilitesinin korunmasını sağlar. Bununla beraber çikolata iyi bir taşıyıcıdır. Probiyotik, vitamin ve minerallerin mide pH’ından etkilenmeden bağırsaklara ulaşmasını sağlar.

Probar Multikids Güvenirliği

Probiyotiklerin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bildirilmiş bazı güvenirlik kriterlerini taşıması gerekmektedir Aksi taktirde bir ürün  probiyotik olarak nitelendirilemez. Bu kriterler;

  • İnsan kaynaklı olmalı
  • Mide ve safra asitlerine karşı dirençli olmalı
  • Bağırsak epiteline tutunabilmeli
  • Sindirim kanalında canlı olarak kalabilmeli
  • Doğal floraya adapte olabilmeli
  • Bakteriosin gibi antimikrobial maddeler salgılayabilmeli
  • Patojen ve toksik olmamalı, konakçı sağlığı üzerine olumlu etkileri olmalı
  • Üretim ve depolama sırasında canlı kalabilmeli

Probar Multikids içeriğindeki Bifidobacterium lactis ve Lactobacillus rhamnosus bakterileri doğumla beraber bebeğe ilk kolonize olmaya başlayan bakterilerdir. Bu bakteriler DSÖ tarafından belirlenmiş yukarıdaki kriterleri taşıyan güvenilir bakterilerdir. Probar Multikids içeriğindeki vitamin ve mineraller ise çocukların büyüme ve gelişme döneminde gerekli olan önemli maddelerdir.

Probar Multikids ve benzeri ürünler Avrupa’da yıllardır güvenle kullanılmaktadır.

Bağırsak Florasının Önemi

Sindirim sistemimiz, tüm vücudunuzun bağışıklık sisteminin %70’den fazlasını düzenler. Bağırsaklar, ikinci beyin olarak bilinmektedir ve beyinden daha fazla nörotransmitterlere sahiptir. Bağırsaklarımızda 500’ün üzerinde tür, 100 trilyonun üzerinde canlı bakteri bulunur. Bağırsaklarda bulunan bakterilerin %85’i dost (probiyotik) bakterilerken, %15’i kötü bakteridir. Bu bakteriler bağırsakta bir koruyucu bariyer görevi üstelenerek canlıları birçok hastalığa karşı korur.
Bağırsak ile ilgili en önemli problemlerden birisi probiyotiklerin bağırsak mukozası üzerinde oluşturduğu koruyucu tabakanın ortadan kalkması sonucu bağırsak geçirgenliğinin artmasıdır. Buna bağlı olarak birçok vitamin, mineral ve aminoasit bağırsaktan emilemez. Sonuç olarak bağırsak florasının bozulmasıyla; vitamin ve mineral eksikliği, ishal, idrar yolu hastalıkları, crohn hastalığı, ülseratif kolit, kanser gibi birçok hastalık ortaya çıkar. İstenmeyen bu durumlara karşı bağırsak dengesinin dost balteriler lehine sağlanması çok önemlidir.

Bağırsak dengesi sadece hasta iken değil, sağlıklılık durumunun sürdürülmesinde de önemlidir.

Çocuklarda Bağırsak Florası

İnsan bağırsağı anne karnında iken sterildir. Normal doğum sırasında annenin doğum kanalından laktobasil ve bifidobakter gibi dost bakterileri alır. Sezeryan ile doğan çocuklar ise hastahane ortamında bulunan bakterileri alır ve mikrofloranın çoğu bu bakterilerden oluşur.

Mikroflora doğumdan hemen sonra çok hızlı gelişir ve belirgin olarak genetik faktörler, doğum şekli, annenin florası, beslenme şekli ve erken çevresel faktörlerden etkilenir. Bağırsak mikroflorasının dengesinin değişmesi özellikle immun ve enflamatuvar hastalıklara zemin hazırlar. Yapılan çalışmalarda bağırsakta Bifidobacteria miktarı azalmış çocuklarda atopik hastalıklar artmıştır. Başka bir çalışmada inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlarda Lactobacillus ve Bifidobacterum bakterilerinin azlığı dikkat çekmiştir. Probiyotiklerin bağırsak sağlığı üzerinde etkisi vardır. Oral olarak verilen Bifidobacteria ve Lactobacilli’nin bebeklerde ve çocuklarda kolonize olduğu görülmüştür. Bu sayede yaarrlı bakteri sayısı artmış zararlı bakteri sayısı da azalmıştır. Genel olarak probiyotik bakterilerin alımı durdurulduğunda, bu bakterilerin sayısı azalmakta veya kaybolmaktadır.* Bu sebeple probiyotiklerin sadece hasta iken değil devamlı kullanımı önemlidir.

*Prof. Dr Ayper Somer; 20 Soruda Probiyotikler; Selen Yayıncılık 2015

Probiyotiklerin Bağırsak Sağlığına Etkileri

Probiyotikler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “yeterli miktarlarda uygulandıklarında konağa sağlık açısından fayda sağlayan canlı mikroorganizmalar” şeklinde tanımlanmıştır.

Probiyotikler; sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca hastalık yapma potansiyeli olan mikroorganizmaların vücudumuza yerleşmelerini engelleyerek hastalıklara karşı bizi korurlar veya hastalıkların daha kısa sürede atlatılmasını sağlarlar. Probiyotiklerin en önemli kullanım amacı, antibiyotik kullanımına ya da besin zehirlenmesine bağlı ishaller, iltihaplı barsak hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi nedenlerdir. Bunların dışında kişi hasta olmasa dahi, normal barsak sağlığının korunması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hastalıklardan korunma amacı ile de kullanılmaktadır.

Doğru Beslenme ve Vitamin/Mineraller

Mineraller doğada yaygın olarak görülen inorganik maddelerdir. Vücudun büyümesi ve gelişmesi, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için minerallere ihtiyaç vardır. Vitaminler ise, vücut için çok önemli görevleri olan, yaşam için gerekli organik bileşiklerdir. Sağlıklı bir bağırsakta bazı vitaminlerin sentezi gerçekleşir. Bağırsak dengesi bozulduğunda bu vitaminlerinde sentezi bozulabilir. Vitaminlerin bazıları vücut tarafından yapılamadığı için besinlerimizle alınması gerekmektedir. Bu besinlerin bir kısmı çiğ olarak, bir kısmı da belirli pişirme süreçlerinden geçerek soframıza gelir. Bu hazırlama, bekletme ve pişirme süreçleri esnasında oluşabilecek vitamin kayıpları insan sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Vitamin gruplarını etkileyen ısı, ışık gibi etkenler ve asidik ve alkali ortamlar vardır. O nedenle her besin grubunun vitamin kayıplarına neden olmadan tüketilmesi, yaşamın sağlıklı sürdürülmesi açısından gereklidir. Eğer bu mümkün olmuyorsa dışarıdan multivitamin ve mineral takviyesi alınmalıdır.

Çocuklarda Destek Vitamin, Mineral ve Probiyotikler

Çocuklarda vitamin ve mineral eksikliğinde dışarıdan takviye alınması önemlidir. Ancak çocuklarda ilaç veya gıda takviyesi kullanımına bağlı olarak ‘Şurup Yorgunluğu’ dediğimiz sıkıntı ortaya çıkar. Yani çocuk eğer birden fazla ürün kullanıyorsa, ürün veya ilaç kullanmaya direnç gösterir. Sonuç olarak tedavinin büyük çoğunluğu birçok aile tarafından tamamlanamaz.  Dolayısı ile çocuğa verdiğiniz ürünün ambalajı, tadı, formu önemlidir. Bununla birlikte vitamin, mineral veya probiyotiklerin tek tek farklı ürünler altında verilmesindense kombine ürünlerin yani hepsini bir arada bulunduran ürünlerin tercih edilmesi de şurup yorgunluğunu ortadan kaldıracaktır. Bazı vitamin ve mineraller arasında sinerjik etki de vardır. Bu yüzden de multi-preparatlar önem taşımaktadır.